Prohlášení o zpracování osobních údajů

Úvod

Pražský inovační institut, z. ú., jakožto provozovatel Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy a
správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o
způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů v rámci marketingové komunikace centra.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen
„GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů
dbáme práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytování informací a zasílání novinek o
Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy a Pražském inovačním institutu prostřednictvím
marketingových nástrojů (Social Ads, e-mailingové kampaně a jiné).

2. Z jakého právního důvodu (důvodů) zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje budeme zpracovávat v rámci komunikační kampaně na základě oprávněného zájmu správce.

3. Která data shromažďujeme a dále zpracováváme?

Identifikační údaje - Vaše jméno, příjmení, organizace a pozice.

Kontaktní údaje - Vaše elektronická adresa a adresy profilů na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn).

Obrazové a zvukové údaje - fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy.

4. Jak dlouho uchováváme vaše data?

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let

5. Jak chráníme vaše data?

Osobní údaje získané od respondentů jsou zpracovávány a uchovávány v rámci bezpečného úložiště
(soukromá složka na Google Drive) Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy a Pražského inovačního
institutu. V rámci odběru pravidelného newsletteru jsou údaje shromažďovány pomocí e-mailingové
platformy Mailchimp.

6. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu jsou poskytovány?

Přístup k Vašim osobním údajům má pouze správce (zaměstnanci organizace).
Adresy profilů sociálních sítích účastníků akcí Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy budou
zaslány ostatním účastníkům pro zvýšení efektivity networkingu akce.
V ojedinělých případech Vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, který dodává outsourcingové
služby pro Podnikatelské a inovačním centrum hl. m. Prahy a Pražský inovační institut, z. ú.

7. Předáváme Vaše osobní údaje jiným správcům nebo zpracovatelům?

V rámci využívání některých marketingových služeb s funkcí importu kontaktů využíváme reklamní
platformy sociálních sítích, jde konkrétně o Facebook, Instagram, Linkedln, společnosti vystupují tak v roli
zpracovatele osobních údajů. Při využívání jejich služeb dochází ke zpracování osobních údajů pouze v řádu
dnů (30 dnů) a pak jsou automaticky vymazány. Dále dochází ke shromažďování kontaktů pro odběr
newsletteru přes funkci API prostřednictvím e-mailigového softwaru Mailichimp. Databáze je určená jen
pro účely pravidelné emailové rozesílky centra. V obou případech k předáváním třetím stranám nedochází.

8. Jaká jsou Vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím emailu pic@prahainovacni.eu nebo na info@prahainovacni.eu

9. Kontaktní informace

Na správce je možné se obrátit na adrese Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 nebo využít
moderních komunikačních nástrojů: email: pic@prahainovacni.eu nebo info@prahainovacni.eu

Dozorový orgán

Máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Žádost na uplatnění práv Subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo můžete přímo
kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno: Mgr. Bohumil Kartous Ph. D.
Pražský inovační institut, z. s.
provozovatel Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy
Adresa: Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 08874883

E-mail: info@prahainovacni.eu

Zůstaňte s námi ve spojení

Máme přehled o inovacích, mějte ho i Vy! Napíšeme Vám jednou za měsíc to, co by Vám nemělo ujít.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA od společnosti Google a platí následující ochrana soukromí a smluvní podmínky.

Tento web používá ke správnému fungování soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Zavřít Více informací