Jak na enviro sociální podnikání

date_04/12
time_12:00 - 18:00
location_PIC (Pražské podnikatelské a inovační centrum, Škodův palác - Charvátova 6, Praha 1)
lecturer_Markéta Vinkelhoferová + host z Federace nábytkových bank a re-use center
Jak na enviro sociální podnikání

Environmentální sociální podnikání řeší hned několik společenských problémů najednou: většinou zaměstnává osoby se specifickými potřebami, podporuje komunitní život a místní rozvoj, provozuje aktivity příznivé pro životní prostředí. Jedná se o podporu bioperzity anebo prevenci nadměrného množství odpadu. Do té druhé skupiny právě spadá re-use sociální podnikání. Na workshopu se podíváme prakticky, jak takový re-use sociální podnik založit, kde na to sehnat finance, s čím začít jako první. Se zájemci probereme jejich případné konkrétní záměry.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info