Workshop spolupráce škol a školského poradenského zařízení aneb Nebojte se zeptat

date_31/10
time_16:00 - 19:00
location_PIC (Pražské podnikatelské a inovační centrum, Škodův palác - Charvátova 6, Praha 1)
Workshop spolupráce škol a školského poradenského zařízení aneb Nebojte se zeptat

Tato akce ve formátu sady workshopů je zaměřena na klíčovou tematiku spolupráce mezi základními a středními školami a školskými poradenskými zařízeními, s důrazem na péči o nadané žáky. Účastníci budou mít příležitost prozkoumat specifické výzvy a možnosti spojené s identifikací, podporou a rozvojem nadaných studentů v rámci vzdělávacího systému.

 

 

__

Akce proběhne v rámci projektu Prague Smart Akcelártor+ (PSA+), který je financovaný z operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), registrační číslo: CZ.02.01.02/00/22_009/0008317.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info