Prague Innovation Mixxer: Sociální podnikání

date_19/09
time_17:00 - 19:00
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Prague Innovation Mixxer: Sociální podnikání

Událost je pořádána Pražským inovačním institutem

-

Co je to sociální podnikání? Jaké finanční zdroje pro sociální podnikání využít? Je lepší sociální podnik s dotací nebo bez dotace? Na tyto otázky zkusíme odpovědět v zářijovém Mixxeru.

Moderátorka

Jana Řehořková (RESP - koordinátor SPoint)

Řečníci

Marie Froulíková (Social Business Breakfast)
Dana Kalistová (Kabinet CB - příklad dobré praxe)
Markéta Vinkelhoferová (Fair a bio pražírna)
Mikuláš Voborský (Nevyhasni - příklad studentského startupu)

Harmonogram

17:00 - 17:15 - úvodní slovo

17:15 - 18:15 - příspěvky řečníků

18:15 - 19:00 - moderovaná diskuze s hosty

19:00 - 19:30 - networking

Co je to Prague Innovation Mixxer?

Pravidelné měsíční setkání organizované Pražským inovačním institutem pořádané v prostorách Podnikatelského a inovačního centra hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, které se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3-4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskuzí a volným networkingem.

Jak probíhá Prague Innovation Mixxer?

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info