Prague Innovation Mixxer: Transfer technologií a znalostí

date_13/06
time_17:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Prague Innovation Mixxer: Transfer technologií a znalostí

V čem se dá transfer technologií v inovační sféře Prahy zlepšit? Jak prohloubit a nastavit komunikační vztahy mezi subjekty? Měl by trh nabídky a poptávky transferu technologií suplovat nezávislý subjekt, stát či by se o to měl postarat trh sám?

Vytvoření kvalitní synergie mezi vysokými školami, výzkumnými centry a komerčním sektorem je pro účinný transfer technologií a znalostí důležité. Právě to totiž žene inovace a technologie kupředu. Jaké jsou tedy odpovědi na tyto a další otázky? Přijďte si je poslechnout nebo se zapojit do debaty na další Mixxer.

 

Řečníci

>>Irena Brányiková - Vedoucí výzkumného týmu, Ústav chemických procesů AV ČR

>>Patrik Seidl - CEO NextZone

>>Pavel Kordík - CEO Recombee, proděkan pro spolupráci s průmyslem FIT ČVUT

>>Jiří Valach - zástupce ředitelky, CPPT UK

>>Jaromír Zahrádka - CEO i&i Biotech Fund

>>Otomar Sláma - Předseda CUIP

 

Moderátor

>> Jan Lukačevič - RIS3 manažer pro platformu SPACE, popularizátor vědy

 

Vstup 

>>ZDARMA pro všechny nadšence do inovací

 

Co je Prague Innovation Mixxer?

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, které se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3-4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskuzí a volným networkingem.

Stay in touch with us

We have an overview of innovations, have it too! We will write to you once a month about what you should not miss.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info