Prague Innovation Mixxer: Transfer technologií a znalostí

date_13/06
time_17:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Prague Innovation Mixxer: Transfer technologií a znalostí

Událost je pořádána Pražským inovačním institutem

 

V čem se dá transfer technologií v inovační sféře Prahy zlepšit? Jak prohloubit a nastavit komunikační vztahy mezi subjekty? Měl by trh nabídky a poptávky transferu technologií suplovat nezávislý subjekt, stát či by se o to měl postarat trh sám?

Vytvoření kvalitní synergie mezi vysokými školami, výzkumnými centry a komerčním sektorem je pro účinný transfer technologií a znalostí důležité. Právě to totiž žene inovace a technologie kupředu. Jaké jsou tedy odpovědi na tyto a další otázky? Přijďte si je poslechnout nebo se zapojit do debaty na další Mixxer.

 

Řečníci

>>Irena Brányiková - Vedoucí výzkumného týmu, Ústav chemických procesů AV ČR

>>Patrik Seidl - CEO NextZone

>>Pavel Kordík - CEO Recombee, proděkan pro spolupráci s průmyslem FIT ČVUT

>>Jiří Valach - zástupce ředitelky, CPPT UK

>>Jaromír Zahrádka - CEO i&i Biotech Fund

>>Otomar Sláma - Předseda CUIP

 

Moderátor

>> Jan Lukačevič - RIS3 manažer pro platformu SPACE, popularizátor vědy

 

Vstup 

>>ZDARMA pro všechny nadšence do inovací

 

Co je Prague Innovation Mixxer?

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC) a Pražským inovačním institutem. Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, které se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3-4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskuzí a volným networkingem.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info