Prague Innovation Mixxer: Podpora podnikavosti

date_19/04
time_17:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Prague Innovation Mixxer: Podpora podnikavosti

Jak začít se svým nápadem na projekt, ať už chcete podnikat, jít cestou nezisku, nebo třeba nastartovat vlastní vědecký výzkum? Začátky můžou být někdy těžké. Existují ovšem cesty, jak podnikavost podpořit. Jaké to jsou a které jsou ty nejlepší? Přijďte se inspirovat nebo rovnou zapojit na další Mixxer.

 

Moderátor
Miky Škoda - Zakladatel, Talent Futures

 

Úvodní slovo

Daniel Mazur - radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací

 

Řečníci
Zdeněk Kovářík - radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání  
Kristýna Hubičková - absolventka Studií nových médií
Marie Froulíková - CEO, Kudykampus
Miky Škoda - Zakladatel, Talent Futures
Michal Andera - VŠE, Katedra podnikání
 

Harmonogram
17:00 - 17:15 - úvodní slovo

17:15 - 18:15 - příspěvky řečníků

18:15 - 19:00 - moderovaná diskuze s hosty

19:00 - 19:30 - networking

 

Vstup 

ZDARMA pro všechny nadšence do inovací

 

Co je Prague Innovation Mixxer?

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, které se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3-4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskuzí a volným networkingem.

 

Jak probíhá Prague Innovation Mixxer? Můžete zhlédnout zde:

 

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info