Uplift

date_01/02
time_09:00 - 16:00
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Fully booked
Uplift

Projekt UPLIFT je zacílen na mladé a dospívající lidi z Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit své domovy,
kvůli válce a odešli do jiných evropských zemí. Jeho cílem je vybavit jednu z nejzranitelnějších částí populace
potřebnými znalostmi a dovednostmi, které vedou k finanční gramotnosti, osvojení si základů podnikání a přípravě na vstup na trh práce.

 

Akce, konající se 24.01 je určená ukrajinským, ale i českým dětem ze 7. - 9. základních tříd. Děti se společně naučí základům

podnikavosti, pochopí fungování firem a zkusí si kreativně uchopit nějaký vlastní podnikatelský nápad.

Jedná se tak o efektivní možnost integrace ukrajinských dětí do společnosti. Podnikavost je prezentovaná odborným

lektorem a metodou Lean Canvas. Na místě budou přítomni i mentoři – překladatelé do ukrajinštiny pro ty děti, které ještě neovládají češtinu dostatečně.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info