Building for Today and the Future workshop

date_19/01
time_13:00 - 17:00
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Fully booked
Building for Today and the Future workshop

Cílem workshopu pořádaného 19. ledna mezinárodním think-thankem IHRB (Institute of Human Rights and Business) ve spolupráci s Pražským inovačním institutem je seznámit vybrané stakeholdery se sociálně inkluzivními klimatickými opatřeními ve vystavěném prostředí a identifikovat způsoby jejich dosažení v Praze. Snižování emisí z budov a materiálů by mělo probíhat způsobem, který rovněž zajistí právo na přiměřené bydlení, respektuje práva pracovníků a umožňuje participaci místních obyvatel. 

Rozhodnutí o tom, co, kde a jak se staví, významným způsobem dopadá na současné i budoucí životy lidí. Projekt „Building for Today and For the Future“ think-thanku IHRB rozvíjí společnou a obor definující agendu pro spravedlivou transformaci vystavěného prostředí, která je založena na mezinárodních lidských právech a cílech udržitelného rozvoje.

Workshop je určen pro místní obyvatele a nájemníky, občanskou společnost a odbory, zástupce obchodu, financí, vlády a akademie.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info