Konference Talent na školách: Mezinárodní konference o práci s nadanými žáky v ČR a zahraničí

date_01/12
time_13:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Konference Talent na školách: Mezinárodní konference o práci s nadanými žáky v ČR a zahraničí

Jak s nadanými pracovat a jaké nástroje podpory k tomu lze využít? Jaký vliv může mít na nadané wellbeing? Jaké jsou dopady, pokud v tomto směru škola nekoná a proč by měla začít?

 

To všechno si zodpovíme v rámci mezinárodní konference Talent na školách. Věnovat se bude především práci s nadanými žáky a možnostem podpory nadaných dětí, ale dozvíte se také, jak je to s podporou v rámci Prahy a České republiky a zazní příklady dobré praxe ze zahraničí. Následující den v rámci workshopu pak Hava Vidergor přiblíží Tools for Developing Futures Thinking Among Gifted and Able Learners.

 

Cílem této konference je zviditelnit práci s nadanými dětmi a rozšířit téma podpory nadaných dětí i do škol, které v tomto směru zatím nic nedělají. Hlavním výstupem této akce bude sestavení platformy k setkávání aktérů (hlavně učitelů), kteří mají zájem o podporu nadaných.

 

Konference bude probíhat v českém jazyce, anglické příspěvky budou simultánně tlumočeny do češtiny.

 

Řečníci:

»Eva Vondráková – psycholožka, spoluzakladatelka a předsedkyně Společnosti pro talent a nadání (STaN), zakladatelka Klubu rodičů a učitelů STaN

»Jolana Laznibatová – psycholožka a tvůrkyně programu APROGEN

»Hava Vidergor – Senior Lecturer of Curriculum and Instruction in the Graduate School at Gordon Academic College of Education, Haifa, Israel

»Markéta Štindlová – manažerka klíčové aktivity Twinnign (PSA) na Pražském inovačním institutu, z.ú

»Zdeňka Chocholoušková – garantka podpory nadání NPI ČR a zároveň i jako Krajská koordinátorka podpory nadání NPI ČR v Plzeňském kraji

»Lukáš Borovička – koordinátor podpory nadání NPI ČR v Praze

»Jan Hanousek – absolvent Gymnázia na Zatlance

»Jessica Pots –  pedagog se zkušeností s prací s nadanými, z The Davidson Academy of Nevada

 

Moderuje:

»Markéta Beková, redaktorka webového portálu Praha školská a propagátorka inovativního vzdělávání

 

Program: 

Den první - 1. 12. 2022

 

13:00 - 13:15 Úvodní slovo, Tomáš Lapáček

13:15 - 13:45 Celosvětově platné principy odborně kvalitního vzdělávání nadaných, Eva Vondráková

13:45 - 14:30 Developing Futures Thinking Literacy Among Gifted and Able Learners, Hava Vidergor

14:30 - 15:15 Differentiating Tasks and Creating Rigor for Gifted Students in a Mainstream Classroom, Jessica Pots

15:15 - 15:45 Přestávka

15: 45 - 16:15 Podpora seberegulace žáků ve školním prostředí, Lenka Felcmanová

16:15 - 16:45 Spoločenský význam a efektivita vzdelávania nadaných a talentovaných jedincov, Jolana Laznibatová

16:45 - 17:05 Pilotní ověření systému péče o talenty na pražských školách Markéta Štindlová

17:05 - 17:15 Přestávka

17:15 - 18:15

Koncepce podpory nadání v NPI ČR, Zdeňka Chocholoušková

Podpora nadání na školách v Praze, Lukáš Borovička

Příklad dobré praxe nadaného studenta, Jan Hanousek

18:15 - 19:30 Volný a neformální networking

 

 

Den druhý - 2. 12. 2022

13:00 - 17:00 hod. workshop s Havou Vidergor: Tools for Developing Futures Thinking Among Gifted and Able Learners.

Na workshop je registrace zvlášť, a to pomocí registračního formuláře, který je ZDE (klikněte).

 

VideozáznamStay in touch with us

We have an overview of innovations, have it too! We will write to you once a month about what you should not miss.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info