Prague Innovation Mixxer: Udržitelné a kreativní město

date_24/11
time_17:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Prague Innovation Mixxer: Udržitelné a kreativní město

Jak Prahu udělat krásnějším a udržitelnějším městem? To bude tématem dalšího setkání Prague Innovation Mixxer, které se bude věnovat iniciativě New European Bauhaus. Ten navazuje na snahy Evropské komise dát duši „European Green Deal”. New European Bauhaus propojuje Green Deal s naším každodenním prostředím a dává mu lidský rozměr. Umění, kultura a kreativita tak budou zásadním prvkem udržitelnější a inkluzivnější společnosti.

Prague Innovation Mixxer představí možnosti financování projektů New European Bauhaus ze všech možných úrovní (EU, národní, lokální). Cílem Mixxeru nicméně není pouze poskytnout informace o možnostech podpory či příkladech dobré praxe, ale také provázat organizace hlavního města s dalšími klíčovými aktéry z řad vysokých škol, firem, oborových asociací a neziskových organizací. Na přípravě setkání se podílí Kancelář Kreativní Evropa a Ministerstvo kultury ČR.

 

Řečníci:

»Bernd Fesel – Interim Chief Executive Officer at EIT Culture & Creativity

»Gerin Trautenberger – Managing Director at ECB Network

»Magdalena Müllerová – Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura

»Tomáš Vácha – Inovační manažer  Smart Prague v  Operátor ICT, a. s.

 

Moderuje:

»Jakub Bakule - Analytik a specialista na kulturní a kreativní odvětví

 

Program:

17.00 – 17.05 Zahájení

17.05 – 17.45 Bernd Fesel, Gerin Trautenberger (Knowledge and Innovation Community for the Culture & Creativity) – Jak využít nového evropského konsorcia EIT Culture & Creativity pro projekty New European Bauhaus?

17.45 – 18.00 Magdalena Müllerová (Kancelář Kreativní Evropa) – Jak je možné financovat projekty New European Bauhaus?

18.00 – 18.15 Tomáš Vácha (Operátor ICT) – Jak je možné se zapojit do mezinárodních Lighthouse projektů (CrAFt, NEB STAR), na kterých Praha spolupracuje?

18.15 – 19.00 Diskuze

19.00 – 19.30 Networking

Stay in touch with us

We have an overview of innovations, have it too! We will write to you once a month about what you should not miss.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info