Prague Innovation Mixxer: Městská mobilita

date_19/01
time_17:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Fully booked
Prague Innovation Mixxer: Městská mobilita

Řešení mobility je klíčovým tématem každého moderního města a zároveň oblastí, ve které vzniká díky novým technologiím a přístupům řada inovativních řešení. Zástupci čtyř pražských firem představí, co pravděpodobně přinesou trendy v oblastech jejich činnosti a jaký dopad to bude mít na obyvatele měst.

 

Řečníci:

Juraj Atlas / founder / Mileus

Jak motivovat rezidenty měst k vysednutí z vlastních aut?

 

Vojtěch Fried / head of e-mobility and smart city / Pražská energetika 

Rozvoj elektromobility ve městě - výhody a překážky

 

Jan Charouz / Project manager Škoda Auto DigiLab / BeRider

Role mikromobility v městské dopravě

 

Michal Jakob / founder / Umotional

Intermodální plánování tras pro veřejnou hromadnou dopravu a mobilitu jako služba

 

Prague Innovation Mixer (PIM)

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, kteří se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3-4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskusí a volným networkingem.

 

Stay in touch with us

We have an overview of innovations, have it too! We will write to you once a month about what you should not miss.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info