Prague Innovation Mixxer: Ženy ve vědě - Vědkyně v soukromém sektoru

date_14/09
time_17:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Prague Innovation Mixxer: Ženy ve vědě - Vědkyně v soukromém sektoru

Tématem setkání bude postavení žen ve vědě nestátního sektoru. Víme, že nejvyšší zastoupení žen ve výzkumných pozicích je v soukromém neziskovém sektoru, ve kterém je ale zaměstnán mizivý počet výzkumníků v ČR. Naopak nejnižší zastoupení žen na výzkumných pozicích je v podnikatelském sektoru. Položíme si otázky, čím to je, jak se liší podmínky vědkyň ve veřejném a soukromém sektoru a budeme diskutovat například o tom, jak tyto podmínky ovlivňuje prostředí, situace v různých vědních disciplínách i firemní kultuře, jaké systémové nástroje v dané oblasti mohou fungovat a kam v těchto ohledech směřuje Praha.

 

Vstup: 

ZDARMA

 

Harmonogram:

17:00 - 17:15 - úvodní slovo - Veronika Nürnbergerová (expertka pro oblast vzdělávání a vědy)
17:15 - 18:00 - hlavní panel s řečníky na téma Vědkyně v soukromém sektoru
18:00 - 18:45 - diskuze moderovaná Lucií Viktorinovou (expertkou pro oblast genderu)
18:45 - 19:30 - volný networking se sklenkou prosecca

⟫ Během akce bude zajištěné občerstvení 

 

Moderátorka:

Lucie Viktorinová
Expertka pro oblast genderu

 

Řečníci:

 Vít Šimral
Radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Michaela Fojtů
Scientist v oboru biomedicíny a protinádorové terapie ve společnosti Sotio

⟫ Linda Štucbartová
Členka Rady Česko-izraelské obchodní komory a zakladatelka společnosti Diversio

⟫ Zuzana Paulovics
Vedoucí programu Start it v ČSOB

 Irena Adkins
Vedoucí R&D týmu v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie ve společnosti Sotio

 

Prague Innovation Mixxer

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, které se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3-4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskuzí a volným networkingem.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info