Prague Innovation Mixxer: Ženy ve vědě - Vědkyně v soukromém sektoru

date_14/09
time_17:00 - 19:30
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Prague Innovation Mixxer: Ženy ve vědě - Vědkyně v soukromém sektoru

Tématem setkání bude postavení žen ve vědě nestátního sektoru. Víme, že nejvyšší zastoupení žen ve výzkumných pozicích je v soukromém neziskovém sektoru, ve kterém je ale zaměstnán mizivý počet výzkumníků v ČR. Naopak nejnižší zastoupení žen na výzkumných pozicích je v podnikatelském sektoru. Položíme si otázky, čím to je, jak se liší podmínky vědkyň ve veřejném a soukromém sektoru a budeme diskutovat například o tom, jak tyto podmínky ovlivňuje prostředí, situace v různých vědních disciplínách i firemní kultuře, jaké systémové nástroje v dané oblasti mohou fungovat a kam v těchto ohledech směřuje Praha.

 

Vstup: 

ZDARMA

 

Harmonogram:

17:00 - 17:15 - úvodní slovo - Veronika Nürnbergerová (expertka pro oblast vzdělávání a vědy)
17:15 - 18:00 - hlavní panel s řečníky na téma Vědkyně v soukromém sektoru
18:00 - 18:45 - diskuze moderovaná Lucií Viktorinovou (expertkou pro oblast genderu)
18:45 - 19:30 - volný networking se sklenkou prosecca

⟫ Během akce bude zajištěné občerstvení 

 

Moderátorka:

Lucie Viktorinová
Expertka pro oblast genderu

 

Řečníci:

 Vít Šimral
Radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Michaela Fojtů
Scientist v oboru biomedicíny a protinádorové terapie ve společnosti Sotio

⟫ Linda Štucbartová
Členka Rady Česko-izraelské obchodní komory a zakladatelka společnosti Diversio

⟫ Zuzana Paulovics
Vedoucí programu Start it v ČSOB

 Irena Adkins
Vedoucí R&D týmu v oblasti nádorové imunologie a imunoterapie ve společnosti Sotio

 

Prague Innovation Mixxer

Pravidelné měsíční setkání organizované Podnikatelským a inovačním centrem hl. města Prahy (PIC). Cílem setkání je poskytnout platformu pro sdílení informací a propojení subjektů, které se podílejí na rozvoji inovativních řešení problémů moderního života ve městě. Každé setkání má zvolené téma a účastní se ho především představitelé firem, samosprávy, akademické obce a odborníci na danou problematiku. Akce jsou veřejné a přístupné lidem, kteří se o problematiku zajímají. Na každé akci představí 3-4 hosté v desetiminutových příspěvcích konkrétní téma dané problematiky. Úvodní příspěvky jsou následované moderovanou diskuzí a volným networkingem.

Stay in touch with us

We have an overview of innovations, have it too! We will write to you once a month about what you should not miss.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info