Projekt FutuRIS: Veřejná prezentace závěrečné zprávy

date_14/06
time_14:00
location_PIC, Charvátova 6, Praha
Fully booked
Projekt FutuRIS: Veřejná prezentace závěrečné zprávy

To byly otázky, které Pražský inovační institut řešil v projektu FUTURIS, na kterém spolupracoval s Technologickým centrem AV a Českými prioritami. Analytická práce a 2 foresightové workshopy, na kterých byly probírány s odbornou komunitou očekávané megatrendy a scénáře možného vývoje, a dále nástroje, kterými můžeme žádoucí rozvoj inovačního ekosystému podpořit. Důraz byl přitom kladen na vzdělávání a spolupráci napříč různými aktéry, práci s daty, význam zapojení podnikatelského sektoru do řešení potřeb města a také nutnost mít k dispozici nezbytnou infrastrukturu pro vědu, výzkum a testování nových řešení. 

 

 

Stay in touch with us

We have an overview of innovations, have it too! We will write to you once a month about what you should not miss.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site you agree to the use of cookies.
Close More info